^Powrót
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Przedszkole nr 136

Plan pracy Rady Rodziców

Plan pracy Rady Rodziców

 

Przedszkola nr 136 w Warszawie

rok szk. 2012/13

l.p.

Zadanie

Termin

Osoba odpowiedzialna

1. Walne zebranie informacyjno-organizacyjno-sprawozdawcze;Struktura Rady; Regulamin; Zasady działania; Podjęcie stosownych uchwał; Ustalenie sposobu gromadzenia i wydatkowania środków Rady Rodziców do 15 września przewodniczący
2. Uchwalenie programu wychowawczego do 30 września przewodniczący
3. Opiniowanie Planu finansowego przedszkola październik/listopad przewodniczący
4. Zebranie sprawozdawcze z działalności Rady Rodziców, w tym pracy Komisji Rewizyjnej styczeń przewodniczący
5. Rozpoznawanie potrzeb edukacyjnych; opieka, pomoc socjalna styczeń/luty przewodniczący
6. Opiniowanie przedszkolnych zestawów podręczników marzec przewodniczący
7. Omówienie organizacji przedszkola w następnym roku szkolnym; opiniowanie planu zajęć dodatkowych kwiecień/maj przewodniczący
8.  Promocja przedszkola marzec/kwiecień   przewodniczący
9. Planowanie nowego roku szkolnego;Omówienie efektów edukacyjnych  czerwiec przewodniczący
10. Zebranie sprawozdawcze
z działalności Rady Rodziców,
w tym pracy Komisji Rewizyjnej
czerwiec przewodniczący

 

Copyright 2013  Przedszkole nr 136 Warszawa